010-179 08 00 info@novorent.se

”Edellytykset hyville hankinnoille luodaan jo varhaisessa vaiheessa”

Ennen julkista kilpailutusta

Suunnitteletko väliaikaisen moduulirakennuksen hankintaa esimerkiksi koululle tai päiväkodille vai oletko tekemässä alustavaa selvitystä tulevia hankkeita varten? Edellytykset hyvälle hankinnalle luodaan jo varhaisessa vaiheessa.

Meillä on pitkä ja laaja kokemus moduulirakennuksista sekä julkisista hankinnoista. Voimme auttaa hankinnan suunnittelussa antamalla osaamisemme pohjalta vinkkejä ja neuvoja. Avullamme saat hyviä, tarkoitukseen soveltuvia ja vertailukelpoisia tarjouksia, jotka vastaavat odotuksiasi. Kokemuksemme voi auttaa vähentämään hankintalain tulkinnoista johtuvien epäselvien ja ylimitoitettujen vaatimusten riskejä jotka pahimassa tapauksessa voivat johtaa aikaa vieviin muutoksenhakuprosesseihin. 

Monia tilapäistiloja koskevia vaatimuksia on kiristetty, erityisesti energiankulutuksen osalta. Myös EU-direktiivin muutokset ovat aiheuttanet muutoksia hankintalakiin. Onko moduulien vuokraus tavaroiden vuokrausta, palveluiden ostamista vai rakennustyötä? Mitkä vaatimukset koskevat tilapäistiloja? 

Olemme perehtyneet näihin asioihin hyvin ja voimme neuvoa sinua sekä toimia sparrauskumppanina tarjouspyyntöä suunniteltaessa.

Jotta varmistat että tarjoukset vastaavat tarpeitasi, on tärkeää tuntea moduulivuokrausmarkkinoiden tilanne. Varhaisessa vaiheessa käyty markkinavuoropuhelu tuottaa sinulle arvokasta tietoa hankintasi kilpailutuksen tueksi. Markkinavuoropuheluun kannustetaan hankintalaissa eikä vuoropuheluun osallistuneita yrityksiä tarvitse sulkea tarjouskilpailun ulkopuolelle.

Novorent